In Nederland is het sinds begin 2005 bij wet verplicht gesteld om uw woning aan te sluiten op een centrale riolering of een individueel waterzuiveringssysteem. Zo wordt het afvalwater van uw woning in de vorm van bijvoorbeeld vervuild afwaswater, het water tijdens het douchen of van een toiletbezoek naar een centrale plek gevoerd om gezuiverd te worden. Wanneer u kiest voor een afvoer op de centrale riolering van uw straat of wijk, wordt het afvalwater vanuit uw woning naar een centraal zuiveringssysteem geloodst. Ook een IBA systeem is populair, zeker in de buitengebieden van Nederland. Bij een dergelijk systeem wordt enkel het afvalwater van uw individuele woning gezuiverd. Met onze jarenlange expertise kunnen wij u voorzien van een passend advies voor de afvoer van afvalwater uit uw woning en helpen wij u graag bij de aanleg hiervan.

IBA systeem voor uw woning
Een IBA systeem staat voor een Individuele Behandeling van uw Afvalwater, waarbij enkel het vervuilde water uit uw woning in een bassin wordt opgeslagen en van daaruit wordt gezuiverd. Dit is een populaire oplossing voor bijvoorbeeld boerderijen, die ver van de centrale riolering af liggen en buren op relatief grote afstand hebben. Een dergelijk systeem zuivert het water en voert dit vervolgens naar het oppervlaktewater af. Het waterzuiveringssysteem van uw gemeente komt er in dit geval dus niet aan te pas. Het is gebruikelijk dat in een IBA systeem enkel uw afvalwater wordt gezuiverd en niet het hemelwater, wat vaak rechtstreeks naar het oppervlaktewater wordt geloodst.

Waterzuivering bij uw woning
Afhankelijk van uw woonsituatie, kunt u kiezen voor een aansluiting op de centrale riolering of voor een eigen IBA systeem. Met onze ervaring kunnen we u een passend advies geven over de beste mogelijkheid voor uw woning. Wij staan u graag geheel vrijblijvend te woord via de vermelde kanalen op onze website.

Meer informatie over energie en water in de woning lees je op EnergieAanbieding.nl