Sinds begin 2005 is ieder huishouden in Nederland verplicht om het afvalwater van bijvoorbeeld de afwas, na het douchen of toiletbezoeken op te vangen en zelf te zuiveren of af te voeren naar de centrale riolering in uw gemeente. Deze riolering zelf wordt onderhouden en aangelegd door de gemeente, die het water naar een centraal zuiveringssysteem afvoert om gezuiverd te worden, alvorens het op het oppervlaktewater wordt gestort. U kunt het vervuilde water ook zelf zuiveren, met de aanleg van een IBA systeem bij uw woning. Dit systeem zuivert enkel het water van uw individuele woning en voert dit niet af naar het centrale zuiveringssysteem van uw gemeente. Wij helpen u bij de aanleg van de afvoer van uw woning naar de riolering of bij het aanleggen van een IBA systeem. Ook voor onderhoud aan uw riolering bent u bij IBAsysteem.info aan het juiste adres!

Types rioleringen
Niet iedere gemeente beschikt over hetzelfde type riolering. De meeste bekende type rioleringen zijn de gemengde riolering, de gescheiden riolering en de mechanische riolering. Het eerste soort riolering zorgt ervoor dat zowel het afvalwater van woningen en bedrijfspanden, als ook het hemelwater (regenwater, gesmolten sneeuw, etc.) naar een centraal zuiveringssysteem worden afgevoerd. Omdat het systeem bij veel hemelwater overbelast kan raken kent deze vorm van riolering zogenaamde overstorten, waar het vervuilde water gemend wordt met het oppervlaktewater. Doordat hierbij de kans bestaat dat het oppervlaktewater ernstig vervuild raakt, wordt er tegenwoordig steeds vaker gekozen voor bergbezinkbassins, waarin het afvalwater tijdelijk wordt opgeslagen.

In een gescheiden riolering wordt het vervuilde water van woningen en bedrijfspanden los van het hemelwater opgevangen. Het afvalwater wordt vervolgens naar een centraal zuiveringssysteem geloodst, terwijl het hemelwater zo snel mogelijk weer met het oppervlaktewater wordt samengevoegd. Hemelwater is over het algemeen niet schadelijk, waardoor het zuiveren ervan overbodig zou zijn. Tot slot kennen sommige gemeentes een mechanische riolering, wat vooral voorkomt in buitengebieden. Hierbij wordt afvalwater van woningen en bedrijven in eerste instantie in een put opgeslagen en eens per zoveel tijd door een bepaalde kracht (zwaartekracht, luchtdruk) wordt naar een zuiveringssysteem geloodst.

Wij sluiten u op de riolering aan!
Wij helpen u bij de aansluiting op de centrale riolering om uw afvalwater weg te loodsen. Ook het onderhoud aan uw riolering is een werkzaamheid, die we met onze jarenlange expertise graag voor u uitvoeren.